สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 19
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 478
 • จำนวนนักเรียน 914
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 685
 • จำนวนกรรมการ 219
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,599
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,818
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 153 / 287 (53.31%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  2. โรงเรียนบ้านด่าน
  3. โรงเรียนบ้านตาแท่น
  4. ประนอม
  5. อรศรัยญา
  6.
  7. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
  8. ชนัฐปภา กาประสิทธิ์
  9. สุธิตา
  10. รุจิรา

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 14
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 114
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1096
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1765
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1765
 • เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2562
 • IP:100.24.209.47

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

กำหนดปิดรับสสมัครแข่งขัน ในวัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 24.00 น. นะครับ รบกวนทุกโรงเรียนช่วยสมัครทั้งกิจกรรมการแข่งขัน และสมัครกรรมการตัดสินด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

:25 กรกฏาคม 2562

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 52 2 1 55
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 34 2 0 36
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 30 0 1 31
4 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 29 3 1 33
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 3 1 29
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 1 1 24
7 โรงเรียนบ้านด่าน 20 6 1 27
8 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 20 3 1 24
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 20 2 1 23
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 18 3 0 21
11 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 16 2 0 18
12 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 15 2 1 18
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 14 5 0 19
14 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 13 3 1 17
15 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 13 1 1 15
16 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 9 6 2 17
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 7 3 0 10
18 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 5 3 0 8
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 58 52
94.55%
2
3.64%
1
1.82%
55
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 36 34
94.44%
2
5.56%
0
0.00%
36
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 31 30
96.77%
0
0.00%
1
3.23%
31
4 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 33 29
87.88%
3
9.09%
1
3.03%
33
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น 30 25
86.21%
3
10.34%
1
3.45%
29
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 26 22
91.67%
1
4.17%
1
4.17%
24
7 โรงเรียนบ้านด่าน 30 20
74.07%
6
22.22%
1
3.70%
27
8 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 28 20
83.33%
3
12.50%
1
4.17%
24
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 24 20
86.96%
2
8.70%
1
4.35%
23
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 21 18
85.71%
3
14.29%
0
0.00%
21
11 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 18 16
88.89%
2
11.11%
0
0.00%
18
12 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 21 15
83.33%
2
11.11%
1
5.56%
18
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 21 14
73.68%
5
26.32%
0
0.00%
19
14 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 22 13
76.47%
3
17.65%
1
5.88%
17
15 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 15 13
86.67%
1
6.67%
1
6.67%
15
16 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 19 9
52.94%
6
35.29%
2
11.76%
17
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 10 7
70.00%
3
30.00%
0
0.00%
10
18 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 9 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม